Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2019

TERMINARZ EDUKACJI na rok 2019

Planowane działania w zakresie edukacji leśnej:

"CZARY I DARY LASU"

Cel:

- kształtowanie właściwych zasad zachowana się w lesie;

- poznanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt leśnych;

- poznanie ciekawych sposobów aktywnego wypoczynku;

- kształtowanie odpowiedzialności za stan przyrody;

-wzbogacenie wiedzy dzieci o przyrodzie, jako źródle zasobów naturalnych oraz wpływie działalności człowieka na ekosystemy.

Adresaci: dzieci oraz młodzież szkolna

Zasięg : zasięg terytorialny Nadleśnictwa

Termin realizacji: cały rok

 

"POZNAJEMY LAS"

 

Cel:

- poznanie prawidłowego zachowania się w lesie

- zaznajomienie z roślinnością w poszczególnych warstwach lasu

- poznanie pojęcia: runo leśne, podszyt, drzewa wysokie

- zapoznanie z pracą leśnika.

Adresaci: dzieci oraz młodzież szkolna

Zasięg : zasięg terytorialny Nadleśnictwa

Termin realizacji: cały rok

 

"DZIEŃ ZIEMI"

 

Cel:

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania oraz wspólne dobro jakim jest las;

- rozwijanie aktywnego zamiłowania przyrody;

- wzbudzanie szacunku dla pracy leśnika.

Adresaci: dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjum

Zasięg : zasięg terytorialny Nadleśnictwa

Termin realizacji: IV 2019

 

"NIE WYPALAJ TRAW"

 

Cel:

- rozwijanie wrażliwości zmysłowej;

- rozbudzanie poczucia więzi z otaczającym światem przyrody;

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;

- kształtowanie aktywnej postawy w działaniach na rzecz ochrony środowiska;

- poznanie zagrożeń wynikających z wypalania traw;

- zapoznanie z działaniami leśnika z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Adresaci: dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjum, lokalna społeczność

Zasięg: zasięg terytorialny Nadleśnictwa

Termin realizacji: wiosna 2019

 

 

 "WAKACJE Z LASEM"

 

Cel:

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania podstawowych gatunków roślin i zwierząt występujących w lesie;

- rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody;

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;

- wzbogacanie słownika dzieci w miarę poznawania środowiska przyrodniczego.

Adresaci: harcerze oraz dzieci przebywające na koloniach

Zasięg: zasięg terytorialny Nadleśnictwa

Termin realizacji: VII-IX 2019

 

"SPRZĄTANIE ŚWIATA"

 

Cel:

- kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu;

- wyrobienie właściwego stosunku do ochrony środowiska;

- kształtowanie umiejętności podejmowania konkretnych działań: segregowanie odpadów (makulatury, opakowań szklanych i plastikowych, puszek);

- porządkowanie terenów leśnych;

Adresaci: dzieci oraz młodzież szkolna, dorośli

Zasięg : zasięg terytorialny Nadleśnictwa

Termin realizacji: IV, IX 2019 rok

 

"ŚWIĘTO DRZEWA"

 

Cel:

- wzbogacenie wiadomości dzieci na temat drzew i ich znaczenia w środowisku;

- kształtowanie opiekuńczego stosunku do roślin;

- rozwijanie postaw proekologicznych.

Adresaci: młodzież szkolna

Zasięg : zasięg terytorialny Nadleśnictwa

Termin realizacji: X 2019 rok

 

" KTO CHODZI PO LESIE, TEN KOSZ GRYBÓW PRZYNIESIE"

 

Cel:

- poznanie grzybów jadalnych i trujących;

- zapoznanie z zasadami bezpiecznego grzybobrania;

- zapoznanie z elementami budowy grzyba;

- kształtowanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku;

- zapoznanie z właściwymi zasadami zachowania się w lesie.

Adresaci: dzieci i młodzież szkolna

Zasięg : zasięg terytorialny Nadleśnictwa

Termin realizacji: IX-X 2019 rok

 

"LEŚNA STOŁÓWKA - DOKARMIAMY ZWIERZĘTA ZIMĄ"

 

Cel:

- wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym;

- uwrażliwianie dzieci, na prawa i potrzeby zwierząt oraz nasze obowiązki wobec nich;

- kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych;

- przedstawienie form dokarmiania ptaków i zwierząt w lesie oraz w mieście;

- zapoznanie z pracą leśnika;

Adresaci: przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum

Zasięg : zasięg terytorialny Nadleśnictwa

Termin realizacji: jesień - zima 2019 r.

 

"LEŚNY DZIEŃ DZIECKA" wraz z konkursem plastycznym "MIESZKAŃCY LASU"

 

Cel:

- rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody;

- wzbudzenie szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy leśników,

- rozwinięcie umiejętności rozpoznawania leśnych roślin i zwierząt.

Adresaci: szkoły podstawowe

Zasięg : zasięg terytorialny Nadleśnictwa

Termin realizacji: VI 2019 rok

 

Dodatkowo Nadleśnictwo Gryfice planuje spotkania:

- w PPIS w Gryficach w ramach promocji zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej oraz bezpiecznego grzybobrania;

- w czasie trwania "Gryfickiej Dziesiątki" promujące walory przyrodnicze Nadleśnictwa Gryfice;

- na ścieżce rekreacyjnej przy siedzibie Nadleśnictwa Gryfice z Gminnym Klubem LOP dla Dorosłych.

 

 

Zajęcia prowadzone są po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Nadleśnictwa Gryfice (tel. 91 38 433 21). Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej oferty.