Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Gryfice
Nadleśnictwo Gryfice
+48 913843321
+48 913877165

Osada Zdrój 1

72-300 Gryfice

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice
Wojciech Pietrzak
+48 91 38 433 21 wew. 121
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Szymczak
+48 (91) 384 33 21 wew. 311
Główny Księgowy
Danuta Górska
+48 91 38 433 21 wew. 611
Inżynier Nadzoru
Kazimierz Awiżyn
+48 91 38 433 21 wew. 219
Inżynier Nadzoru
Mirosław Surma
+48 91 38 433 21 wew. 219

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Renata Pietrzak
St. Spec. SL ds. hodowla lasu
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 332
Grzegorz Gąsiorek
St. Spec. SL ds. nieruchomości
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 338
Krzysztof Augustyniak
Spec. SL ds. pozyskania i sprzedaży drewna
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 335, kom. +48 665 912 046
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 337
Paweł Utnicki
Spec. SL ds. użytkowania lasu i łowiectwa
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 336, kom .+48 603 182 335
Andrzej Skorupa
Specjalista SL ds. ochrony lasu i ppoż.
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 333
Anna Grabarczyk
Specjalista SL
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 613, kom. + 48 697 777 190
Marek Łatacz
Specjalista SL

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Agnieszka Packo
Księgowa
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 614
Aneta Matczak
Księgowa
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 612
Edyta Zawiślańska
Księgowa - Kasjer
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 600
Marta Dzierzęcka
St. Referent ds. finansowych
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 600
Judyta Zasada
Księgowa
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 615

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Jacek Pokorski
Sekretarz
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 671
Maria Kania
Sekretarka
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 100, 91 38 425 16, fax: 91 38 771 65
Marian Kowalicki
St. Spec. ds. budowlanych
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 672
Zbigniew Gradoń
Spec. ds. gospodarki mieszkaniowej i gospodarki gruntami
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 673
Żaneta Jaśkiewicz
Referent ds. budowlanych
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 672
Magdalena Pokorska
Spec. ds. administracyjnych
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 675

OŚRODEK SZKOLENIOWO - WYPOCZYNKOWY "BAŻYNA" W POGORZELICY

Maciej Strzeboński
Kierownik OSW
Tel.: +48 91 38 631 09, kom. +48 603 187 413
Joanna Strzebońska
Spec. ds. hotelowych
Tel.: +48 91 38 631 09, kom. +48 785 187 412
Łukasz Simiński
Spec. ds. żywieniowych
Tel.: +48 91 38 631 09, kom. +48 726 187 414
Aneta Simińska
Spec. ds. hotelowych
Tel.: +48 91 38 631 09, kom. +48 722 187 411
Marzena Salamon
Spec. ds. hotelowych
Tel.: +48 91 38 631 09, kom. +48 725 520 019

ADMINISTRATOR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Artur Skakuj
St. Spec. Służby Leśnej
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 571

DZIAŁ KADR

Małgorzata Mydlarska - Gąsiorek
Spec. ds. pracowniczych
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 131

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Arkadiusz Klimczak
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 221, kom. +48 697 520 016
Oskar Mądrawski
Strażnik Leśny
Tel.: +48 91 38 433 21 wew.221,kom.603185536