Aktualności

W dniu 28 listopada 2018 roku w siedzibie Nadleśnictwa Gryfice odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) która miała na celu omówienie i analizę gospodarki leśnej prowadzonej w Nadleśnictwie w latach 2009-2018 na podstawie zakończonego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfice oraz przyjęcie nowego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfice na lata 2019-2028.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Gryfice prowadzi sprzedaż detaliczną drewna wielowymiarowego, średniowymiarowego i małowymiarowego gatunków iglastych i liściastych.