Asset Publisher Asset Publisher

LASY NIEPAŃSTWOWE

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Nadzór nad Lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa jest prowadzony na terenie powiatu gryfickiego zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 22.05.2009 r. pomiędzy Starostą Powiatu Gryfickiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gryfice.

Lasy prywatnych właścicieli położone są w następujących gminach: Gryfice, Trzebiatów, Brojce, Karnice, Rewal, Ploty. Powierzchnia powierzona przez Starostwo Powiatowe w Gryficach do nadzoru Nadleśnictwa Gryfice wynosi ok. 504 ha.

W ramach prowadzonego nadzoru Nadleśnictwo realizuje następujące sprawy i czynności :

  1. Cechowanie drewna i wystawienie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.
  2. Nadzorowanie wykonania decyzji na podstawie art. 19 ust.3
  3. Wykonywanie lustracji drzewostanów i prowadzenia gospodarki leśnej.
  4. Nadzorowanie wyrębu ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów
  5. Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania decyzji administracyjnych:
  • określenia dla właścicieli lasów zadań na podstawie art. 9 ust. 2
  • nakazywania dla właścicieli lasów wykonania zadań na podstawie art. 24
  • ustalania wrębu drzew ( bez wyznaczania drzew do wycięcia) ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu .

Na terenie powiatu kamieńskiego Nadleśnictwo Gryfice nie prowadzi nadzoru.