Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Pomnikami przyrody są  pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

Na gruntach Nadleśnictwa Gryfice znajdują się 2 pomniki przyrody.

Są to pojedyncze drzewa. Ich wykaz zamieszczono poniżej:

  Wykaz istniejących pomników przyrody na gruntach N-ctwa Gryfice 

 

       Lp.

Nr

Rej.

Akt

prawny

 

Dz.

Urz.

Woj. Poz.

Położenie

       gat.

Obwód

      [cm]

Wys.

      [m]

Stan

zdrowo-

      tny

Zagrożenia

Uwagi

oddz.

gmina

leśnictwo

GRYFICE

1

-

U. Rady Gminy XXVII/344/2001

-

253A f

Gryfice

Prusinowo

Buk pospolity

417

28

średni

-

ok. 175 lat

2

-

U. Rady Gminy XXVII/344/2001

-

286 f

Gryfice

Prusinowo

Dąb

szypułkowy

406

30

średni

-

ok. 170 lat