Asset Publisher Asset Publisher

Narada służb mundurowych w Nadleśnictwie Gryfice

W dniu 5.07.2019 r. na terenie Nadleśnictwa Gryfice odbyła się coroczna narada służb działających w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

W spotkaniu, którym przewodniczył Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice, uczestniczyli przedstawiciele: Prokuratury Rejonowej w Gryficach, Komend Powiatowych Policji w Gryficach i Kamieniu Pomorskim, Państwowych Straży Pożarnych w Gryficach i Kamieniu Pomorskim, Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu, Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz pracownicy nadleśnictwa. Tematem spotkania było omówienie współpracy Nadleśnictwa Gryfice ze służbami w ramach zapewnienia przestrzegania prawa ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania szkodnictwa leśnego i ochrony przeciwpożarowej. Przybyli goście podkreślili, że współdziałanie i koordynacja służb przynosi wymierne korzyści nie tylko dla Lasów Państwowych ale co bardzo istotne dla całej lokalnej społeczności i turystów.