Asset Publisher Asset Publisher

„Magiczny” las nadmorski

Pracownicy Służby Leśnej, działu księgowości i administracji z inicjatywy Pana Nadleśniczego uczestniczyli w naradzie na terenie Leśnictwa Mrzeżyno. Podczas spotkania była możliwość obejrzenia : „magicznego krzywego lasu”, rezerwatu „Nadmorski Bór Bażynowy w Mrzeżynie” oraz zaznajomienia się ze specyfiką pracy w leśnictwie nadmorskim.

„Magiczny  krzywy las ” to drzewostan sosnowy ,w którym pnie sosen tuż nad ziemią zamiast rosnąć prosto wyginają się łukami ku górze. Widok jaki tworzą te drzewa jest niesamowity.

Bardzo zróżnicowany jest obszar Leśnictwa Mrzeżyno od dominujących borów sosnowych na piaszczystych glebach do siedlisk bardziej wilgotnych. W rezerwacie Nadmorski Bór Bażynowy można było zauważyć bogatą warstwę krzewów i krzewinek , masowo występuje bagno zwyczajne, bażyna ,borówka bagienna zwana zwyczajowo łochynią.

Specyfika pracy oraz różnorodność siedlisk Leśnictwa Mrzeżyno niezwykle duże wrażenie zrobiła na pracownikach poza Służbą Leśną, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w naradzie terenowej.