Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie trzebieżowe dla zastępców nadleśniczych i inżynierów nadzoru

Na terenie Nadleśnictwa Gryfice w dniach 17-20 października 2017 r. odbyło się ciekawe szkolenie na temat „Pielęgnowanie drzewostanów – trzebieże”.

Organizatorem był Zarząd Główny SITLiD, a szkolenie przeprowadzili specjaliści z Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie (dr hab. Stanisław Drozdowski, dr inż. Kamil Bielak, prof. dr. hab. Bolesław Porter). Wykładowcy spotkali się z dwiema grupami słuchaczy – zastępcami nadleśniczych oraz inżynierami nadzoru ze wszystkich nadleśnictw RDLP w Szczecinie. Każde z dwudniowych szkoleń obejmowało zarówno zajęcia kameralne, jak i terenowe.

Szkolenie stało na bardzo wysokim poziomie. Skierowane było do wykwalifikowanej kadry, zatem naturalnym i spodziewanym zjawiskiem były interesujące, niekiedy bardzo ożywione dyskusje. Szczególnie było to widoczne podczas ćwiczeń terenowych związanych z praktycznym wyznaczaniem trzebieży. Dzięki temu szkolenie stało się okazją do ożywczej wymiany myśli w zakresie hodowli lasu – m.in. na temat celów hodowli lasu, wpływu trzebieży na drzewostan i ekosystem leśny. Podkreślono, że trzebieże są ważną inwestycją w drzewostan i że podejmowane dziś decyzje hodowlane w przyszłości będą miały istotne znaczenie dla środowiska przyrodniczego i społeczeństwa.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wojtkowiak