Lista aktualności Lista aktualności

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

W ŚWIETLE ZAPISÓW USTAWY Z DNIA 22 MARCA 2018 ROKU O ZMIANIE USTAWY - PRAWO ŁOWIECKIE, KTÓRA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 30 MARCA 2018 ROKU ( DZ. U. POZ. 651) WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH OD 1 KWIETNIA 2018 ROKU POWINNY BYĆ SKŁADANE DO ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY WŁAŚCIWEJ ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY.