Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie terenowe z Zakładami Usług Leśnych

W dniu 21 lipca 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Gryfice zorganizowano spotkanie pracowników Służby Leśnej z przedstawicielami Zakładów Usług Leśnych

Z inicjatywy przedstawicieli Zakładów Usług Leśnych świadczących swoje usługi Nadleśnictwu Gryfice odbyło się terenowe spotkanie. Na terenie Leśnictwa Pobierowo Leśnicy i przedstawiciele ZUL wymienili się doświadczeniami i spostrzeżeniami w zakresie organizacji pracy, a w szczególności:

a) trudności w wykonywaniu zleconych zadań wynikających z braku pracowników na rynku lokalnym,

b) sposobu przygotowania surowca stosowego liściastego dla firmy Gryfskand,

c) spraw bieżących dotyczących pielęgnacji lasu,

d) trudności  związane z wyrobem i sprzedażą surowca kosztem nabywcy oraz uprzątnięcia pozostałości pozrębowych.

Ważnym elementem takiego spotkania było zapoznanie się z przypadkiem wypadku przy pracy pomocnika pilarza na terenie Nadleśnictwa Gryfino.