Lista aktualności Lista aktualności

Prace melioracyjne w Nadleśnictwie Gryfice

Nadleśnictwo Gryfice zakończyło kolejny etap prac polegających na przywróceniu drożności rowów melioracyjnych

Głównymi celami meliracji wodnych w lesie jest odprowadzanie nadmiar wody (melioracje odwadniające) lub uzupełnianie jej okresowych niedoborów (melioracje nawadniające) w celu poprawy stosunków wodno-powietrznych. Dlatego Nadleśnictwo Gryfice zakończyło kolejny etap konserwacji rowów melioracyjnych na terenie leśnictwa Górzyca i Świerzno, co łącznie stanowi ponad 5 km rowów. Prace melioracyjne dotyczły następujących czynności:

  • wykoszenia skarp,
  • usunięcia zatorów z drzew, gałęzi i śmieci z koryta cieków,
  • wycięcia drzew i krzewów z skarp,
  • uzupełnienia ubytków w skarpach po karczowaniu,
  • ręcznego lub mechanicznego usuwania namułu  z dna cieku,
  • rozplantowania namułu.