Lista aktualności Lista aktualności

NIE WYPALAJ TRAW !!!

WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

Wypalając  trawy i nieużytki rolne, ludzie tłumaczą swoje postępowanie chęcią użyźnienia gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia staje się wyjałowiona, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych.

Za ponad 94% przyczyn powstania pożarów odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko.

W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.
 

Często w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Wypalanie traw jest prawnie zabronione na podstawie art. 131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Zabrania on wypalania roślinności na obszarach łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk lub szuwarów.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru lasu.

W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione.

Za wypalanie traw grożą, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

 

W Nadleśnictwie Gryfice od dnia 1 marca prowadzone jest prognozowanie zagrożenia pożarowego, natomiast od dnia 15 marca prowadzona jest przeciwpożarowa akcja bezpośrednia i pełnione są dyżury zarówno w punkcie obserwacyjnym jak również w punkcie alarmowo dyspozycyjnym (tel. 691 993 257)

Pamiętajmy : Las płonie szybko, ale jego odnowienie wymaga pracy wielu pokoleń leśników.