Lista aktualności Lista aktualności

Narada Techniczno - Gospodarcza

W dniu 28 listopada 2018 roku w siedzibie Nadleśnictwa Gryfice odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) która miała na celu omówienie i analizę gospodarki leśnej prowadzonej w Nadleśnictwie w latach 2009-2018 na podstawie zakończonego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfice oraz przyjęcie nowego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfice na lata 2019-2028.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele RDLP w Szczecinie z przewodniczącym narady Zastępcą Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej – Panem Krzysztofem Sieleckim, odpowiedzialni za przeprowadzoną inwentaryzację i projekt planu pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Gorzowie Wielkopolskim, kierownik Zakładu Ochrony Lasu w Szczecinku, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, pracownicy Nadleśnictwa Gryfice oraz przedstawiciele organizacji samorządowych. Przed uczestnikami NTG postanowiono następujące zagadnienia:

- ocena gospodarki leśnej w kończącym się dziesięcioleciu,

- zaopiniowanie projektu gospodarki leśnej na lata 2019-2028,

- ustalenie wytycznych do ostatnich prac kameralnych przy opracowaniu PUL,

- stwierdzenie zgodności wykonanych prac m.in. z Instrukcją Urządzania Lasu, ustaleniami Komisji Założeń Planu.

Podczas narady Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice Wojciech Pietrzak omówił szczegółowo zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej w minionym okresie dotyczące między innymi: zmian powierzchniowych gruntów nadleśnictwa i ich przyczyn, wykonania ustalonych na lata 2009-2018 zabiegów z zakresu pielęgnowania, ochrony  i użytkowania drzewostanów w rozmiarze powierzchniowym i masowym oraz  wpływu tych zabiegów na obecny stan lasów nadleśnictwa.

Przedstawiane zostały uczestnikom narady  również zagadnienia związane z: ochroną przyrody na terenie lasów zarządzanych przez nadleśnictwo, funkcjonowaniem rezerwatów, obszarów Natura 2000, pomników przyrody, ochroną gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Nadleśniczy Wojciech Pietrzak  dokonał również omówienia realizacji działań podejmowanych z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej i rozwoju rekreacji i turystyki na terenach leśnych. Wykonawca projektu planu wygłosił referat, w którym wyznaczono kierunki i cele zrównoważonej gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Gryfice na przyszłe dziesięciolecie 2019-2028. Podstawowe dane dotyczące nowego PUL zaprezentowano na planszach. Każdy uczestnik narady mógł wziąć udział w dyskusji na temat przedstawionego projektu planu oraz zgłaszać swoje uwagi. Powstający dokument będzie obowiązywał przez kolejne 10 lat, wyznaczając kierunki i cele zrównoważonej gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Gryfice.