Lista aktualności Lista aktualności

DYREKTOR GENERALNY W POGORZELICY

Narada robocza Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych połączona z otwarciem Kompleksu Szkoleniowo – Konferencyjnego „PUSZCZYK” wchodzącego w skład OSW „BAŻYNA” w Nadleśnictwie Gryfice.

Narada dla Nadleśniczych została zorganizowana przez Witolda Kossa Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „BAŻYNA" Nadleśnictwa Gryfice. Na naradę zostali zaproszeni goście:

Adam Wasiak – Dyrektor Generalnych Lasów Państwowych,

Zofia Chrempińska – Naczelnik Gabinetu Dyrektora Generalnego

Jarosław Piekutin – Naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania w DGLP

Jerzy Kapral – Naczelnik Wydział Rozwoju i Innowacji w DGLP.

 

Przed rozpoczęciem narady roboczej Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie dokonali uroczystego przecięcia wstęgi do Kompleksu Szkoleniowo – Konferencyjnego „PUSZCZYK" oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Następnie po oficjalnym otwarciu budynku Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice Paweł Gzyl oprowadził miłych gości po nowoczesnym obiekcie przedstawiając innowacyjne rozwiązania, które zastosowano podczas budowy.

Po zakończonym zwiedzaniu rozpoczęto naradę, podczas której naczelnicy poszczególnych wydziałów w RDLP Szczecin referowali postęp w wykonaniu planu finansowo – gospodarczego w poszczególnych nadleśnictwach. Podsumowujące słowo należało do Dyrektora Generalnego, który pozytywnie ocenił funkcjonowanie nowo otwartego kompleksu i zapewnił, iż jego funkcjonalność będzie służyć nie tylko szczecińskim leśnikom lecz całemu bractwu leśnemu w Polsce.