Lista aktualności Lista aktualności

200 lat kartografii leśnej

Od 3 sierpnia do 24 sierpnia wystawę pod takim tytułem można oglądać w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Bażyna” w Pogorzelicy.

Najstarsze prezentowane na wystawie mapy to odręczne, pięknie kaligrafowane rysunki, które w sposób bajkowy odzwierciedlają położenie prezentowanych obiektów. Przyciągają uwagę ze względu na ręczny sposób ich wykonania, archaizmy użyte w podpisach, a także na informacje zamieszczone w legendzie i w opisach

Prezentowane na wystawie mapy pochodzą ze zbiorów: Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, BULiGL, DGLP, Instytutu Geodezji i Kartografii. Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Wydziału Leśnego SGGW, a także zbiorów własnych nadleśnictw.